Thế nào là kết quả âm tính - dương tính

0 nhận xét
Thế nào là kết quả âm tính

Khi đi xét nghiệm y khoa bạn thường sẽ nhận được kết quả là dương tính hoặc âm tính
- Dương tính: có nghĩa là có, hoặc bị nhiễm,
- Âm tính: có nghĩa là không, hay không bị nhiễm

Ví dụ: Một người đi xét nghiệm HIV có kết quả là dương tính thì người đó đã bị nhiễm HIV, còn kết quả âm tình thì không bị nhiễm.

Thế nào là kết quả âm tính - dương tính

No comments: