Làm thế nào để chèn chữ vào ảnh

0 nhận xét
Làm thế nào để chèn chữ vào ảnh

Có 2 cách để chèn chữ vào ảnh: chèn chữ cho 1 ảnh riêng lẻ ; chèn chữ cho nhiều ảnh cùng lúc.

1. Chèn chữ cho 1 ảnh riêng lẽ

Bước 1: Mở ảnh cần chèn chữ

Bước 2: Click vào biểu tượng như hình bên dưới
Bước 3: Click chọn biểu tượng chữ "A" như hình bên dưới >>> đánh chữ bạn muốn chèn
Bước 4: Có 2 kiểu hiển thị chữ trên ảnh: có nền chữ màu trắng và không có nền, xem hình bên dưới
2. Chèn chữ vào nhiều ảnh cùng lúcBạn có thể xem bài ở đường link dưới
http://www.huongdanblog.com/2010/12/huong-dan-chen-chu-logo-vao-anh.html

Làm thế nào đê chèn chữ vào ảnh by lamthenao.info

No comments: