Thế nào là bội số

0 nhận xét
Thế nào là bội số

Bội số:
Bội số của A là các số chia hết cho A
Bối số nhỏ nhất của A là số nhỏ nhất chia hết cho A

Ví dụ bội số của 3 là 3, 6, 9, 12, 15 ...
Bội số nhỏ nhất của 3 là chính nóBội số chung nhỏ nhất :
ví dụ:

Bội của 4 là:

4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44.........

(thêm 4 để được bội số tiếp theo).

Bội của 6 là:

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, ...

(thêm 6 để được bội số tiếp theo).

Bội chung của 4 và 6 là các số cùng xuất hiện trong hai dãy trên:

12, 24, 36, 48, ....

Vậy bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 là 12.


Bạn đừng có thắc mắc là tại sao không có bội chung lớn nhất, đơn giản vì bạn không thể tìm được số lớn nhất là bao nhiêu, nó là vô cùng.

Thế nào là bội số by st

No comments: