Cách làm hoa voan

0 nhận xét
Cách làm hoa voan nhiều lớpHoa gồm 6 cánh, 3 cánh lớp trên hình trái tim, 3 cánh lớp dưới hình lá nhọn.

Làm cánh hoa theo kiểu cánh hoa kép: quấn 6 vòng kẽm quanh khuôn số 1:Chú ý khi buộc cánh phải buộc thật chặt (dùng kìm kẹp chặt), sau đó bẻ các cánh hoa ra, sao cho 3 cánh ở trên, 3 cánh ở dưới:3 cánh ở trên nắn hình trái tim, 3 cánh ở dưới hình lá nhọn:Bọc voan vào, chú ý là 6 cánh phải hoàn toàn rời nhau. Sau đó nắn cánh hoa cho tự nhiên. Hoa sau khi nắn, nhìn từ các góc độ, nghiêng, ngửa, đằng trước, đằng sau:
Lấy 1 tý xíu đất nặn của trẻ con, viên thành hình tròn, ấn vào giữa cánh hoa làm nhị. Đất tốt tự dính luôn, khỏi cần keo. Ko thích đất có thể dán cườm cũng được:2. Lá

Lá làm dạng lá dài như hoa lan hồ điệp.

3. Quấn cành
Cái này thì tự do thôi, ai thích chơi kiểu j chiều kiểu đó.
Sản phầm đây:Cách làm lan vũ nữ nào (lại đóng dấu bản quyền của e nhé).

- Hoa: gồm 1 cánh hoa kép và 1 cánh hoa đơn
Cánh hoa kép: quấn kẽm 4 vòng quanh khuôn số 0 (pin đũa, đũa tròn or cán cái kìm nhỏ cũng ok). Bẻ ra, nắn hình lá dài, 3 cánh chụm với nhau thành hình móng ngựa, cánh còn lại ở đối diện với nhóm 3 cánh.
Cánh hoa đơn: dạng hình sin, khuôn số 0.5 (pin tiểu), nắn hình tròn.Bọc voan màu vàng nâu, ghép cánh hoa đơn ở dưới cánh hoa nằm 1 mình của nhóm cánh hoa kép:Nắn cánh cho tự nhiên rồi ghép vào cành:- Lá: lá lan vũ nữ nhỏ dài như cỏ lan chi. Tốt nhất là làm bằng giấy, vừa rẻ vừa nhanh vừa mềm mại.
Gấp đôi tờ giấy, cắt hình lá dài nhỏ, quết keo vào, đặt 1 que kẽm vào giữa, dán lại. Thế là xong.


***********

Cách làm hoa voan 9 cánh

+Vật liệu :
-Kiềm để cắt kẽm
-Kéo
-Kẽm ( dùng cả loại kẽm dày và mỏng )
-Vải voan màu
-Chỉ
-Khuôn tròn
-Giây sáp màu

+Cách làm :
Dùng khuôn tròn nhỏ để làm 4 cánh nhỏ ,khuôn tròn lớn gấp đôi để làm 5 cánh lớn
Lấy một cái ruột viết bi ,uốn dây kẽm xung quanh để tạo hình
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo116 Cách làm hoa voan 9 cánh
Gỡ dây kèm ra ,dùng kiềm kéo thẳng được một hình như sau:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo117 Cách làm hoa voan 9 cánh
Uốn kẽm vào khuôn tròn nhỏ ,thắt kẽm lại
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo120 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo122 Cách làm hoa voan 9 cánh
Boc voan quanh khuôn tròn lớn rồi dùng tay kéo cánh hoa ra .Làm được 5 cánh hoa lớn
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo123 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo125 Cách làm hoa voan 9 cánh
Làm tiếp tục với 4 cánh hoa nhỏ
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo128 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo126 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo129 Cách làm hoa voan 9 cánh
Xếp 3 nhuỵ hoa lại với nhau ,thắt chỉ lại rồi bắt đầu cột cánh hoa nhỏ vào nhuỵ
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo130 Cách làm hoa voan 9 cánh

Bumbi- 05-01-2008
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo131 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cánh hoa thứ hai xếp chồng lên cánh thứ nhất ,nhớ thắt chỉ cho chặt .Làm như thế cho hết 4 cánh nhỏ
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo132 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo134 Cách làm hoa voan 9 cánh
Ra được cái hoa như vậy ,dùng giấy sáp màu xanh quấn xung quanh để che chỉ va kẽm lại:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo135 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo136 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo137 Cách làm hoa voan 9 cánh
Sau đó làm tương tự với cánh hoa lớn:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo138 Cách làm hoa voan 9 cánh
Dùng 1 cây dài để làm cành, cột bông hoa lên
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo139 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo142 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo143 Cách làm hoa voan 9 cánh
Bumbi- 05-01-2008
Kéo cánh hoa ra và bắt đàu tạo kiểu:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo144 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo146 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cánh hoa nhỏ bên trong có thể để thẳng hoặc uốn cong tuỳ ý
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo148 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo149 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cuối cùng là làm lá:
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo150 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo151 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo153 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo154 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo155 Cách làm hoa voan 9 cánh
Gắn lá vào cành ,ra được bông hoa hoàn chỉnh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo157 Cách làm hoa voan 9 cánh
Bumbi- 05-01-2008
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo158 Cách làm hoa voan 9 cánh
Cặp đôi hoàn hảo 2011 Photo159 Cách làm hoa voan 9 cánh

No comments: