Thế nào là bệnh đồng tính

0 nhận xét
Thế nào là bệnh đồng tính

1. Đồng tính chỉ là xu hướng tình dục (bị hấp dẫn với người cùng giới), không phải là trục trặc về giới tính. Do đó người đồng tính hoàn toàn giống như người bình thường, có thể có con. Cho nên từ chuyện chồng chị có con rồi kết luận không phải bẩm sinh là sai.2. Hiện nay hầu hết chuyên gia trên thế giới đều coi đây không phải là bệnh, không cần chữa trị gì hết vì "tại sao lại phải thay đổi một tính cách không phải là một rối loạn, không phải là một bệnh tâm thần"? Coi đây cũng giống như một tính cách vậy đó. Có chăng là hỗ trợ tâm lý để giúp họ yêu đời và dễ hòa nhập hơn.

Nói một cách dễ hiểu bệnh đồng tính là bệnh thích người cùng giới, như nam yêu nam, nữ yêu nữ.

Thế nào là bệnh đồng tính by st

No comments: