Thế nào là bón lot bón thúc

0 nhận xét
Thế nào là bón lot bón thúc

Thuật ngữ này dùng trong nông nghiệp, các ngành trồng trọt.

Bón lót: Có nghĩa là bón phân trước khi gieo trồng với một hàm lượng nhỏ vừa phải để khi gieo trồng cây sẽ sinh trưởng tốt hơn. Nếu gieo trồng rồi mới bón thì tác dụng của phân bón rất chậm, do phải có thời gian để phân tan và thấm vào đất. Bởi vậy người ta thường bón lót trước khi gieo trồng ít nhất vài ngày tùy từng loại phân.Bón thúc: Khi cây gần đến thời điểm cho thu hoạch người ta sẽ bón thêm phân để thúc cho cây ra trái, củ, quả ... nhiều hơn.

Thế nào là bón lót bón thúc by lamthenao.info

No comments: