Làm thế nào để đổi mật khẩu gmail

0 nhận xét
Làm thế nào để đổi mật khẩu gmail

Các bước đổi mật khẩu gmail
1. Đăng nhập tài khoảng gmail (gmail.com)
2. Click chọn tap "Cài đặt" ở bên góc phải của màng hình


3. Chọn tiếp tap "Tài khoảng và nhập"

4. Chọn dòng "Thay đổi mật khẩu"
5. Nhập mật khẩu củ và mới theo yêu cầu của gmail và cuối cùng là lưu lại.

Làm thế nào để đổi mật khẩu gmail by huongdanblog,com

No comments: